αγγίζομαι


αγγίζομαι
αγγίζομαι, αγγίχτηκα, αγγιγμένος βλ. πίν. 24

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.